Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Giới cầm quyền CSVN làm giàu một cách hợp pháp trên mồ hôi nước mắt của người dân

Không có nhận xét nào: