Pages

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Bọn phản động Tiên Lãng sắm dây thòng lọng cho Đáng cộng sánHưng Quốc Việt - Không bao giờ bọn phản động nhan nhãn như thời Nguyễn Phú Trọng (NPT) cầm quyền, kể ra bọn phản động này cũng gan góc không biết sợ là gì, như tôn chỉ của ông NPT trong nghị quyết TW6 hay trong những cuộc họp mật nắn gân nhau trong thâm cung của bộ chính trị, không lẻ ông NPT bất lực thật sao? Điển hình những việc ông nắn gân Quân đội về việc QĐ tuyệt đối trung thành với đảng, còn trong việc ông chửi bới nhóm 72 là suy thoái đạo đức và những phát biểu có vẻ bấn loạn của ông NPT trong thời gian qua, phải chăng ông phát biểu như vây là ông cũng cố được lòng dân? Ông sai hoàn toàn Ông càng nói nhiều bao nhiêu thì lòng dân càng khinh ông bấy nhiêu, ngay như trong hàng ngũ tướng tá Quân đội khi nói tới đảng thì sau lưng các tướng tá thường nói nhỏ với nhau những gì ông biết không? Họ thường nói là (cái đảng phù phiếm) tôi chắc rằng ông chưa nghe đâu vì lòng tin của Quân nhân không còn tin vào những giáo điều phù phiếm của đảng nữa. Cho nên bọn phản động ở Tiên Lãng nó cũng chẳng xem ông ra gì và những việc trên tôi sẽ chứng minh cho Ông NPT qua việc bọn phản động Tiên Lãng sẽ phản động như thế nào sau phiên xử gia đình Anh Đoàn Văn Vươn.

Bọn phản động ở Tiên Lãng nó dựa vào thế lực nào mà nó dám khinh ông, trong khi đảng CS luôn là ánh dương soi đường, đảng là mùa xuân, đảng là cha là mẹ của nhân dân, đảng uy tín như vậy mà để bọn phản động Tiên Lãng nó ăn cướp của gia đình Anh Vươn từ con cá cho đến nhà cửa đất đai thậm chí nếu không có thông tin lề dân thì chúng nó giết anh vươn rồi cũng không chừng. Những chứng cứ rành rành là bọn phản động cầm quyền Tiên Lãng, Hải Phòng sai hoàn toàn mà nó có coi đảng lãnh đạo có ra gì không? Bọn nó dám cả gan sử dụng hệ thống luật pháp địa phương để ép gia đình Anh Vươn đến nỗi cùng cực trong khi Anh Vươn đáng lẽ phải nhận được huy chương lao động nữa là khác.
Khi bọn phản động Tiên Lãng, Hải phòng nó ngang nhiên dùng luật rừng rú để ép gia đình Anh Vươn và xem hiến pháp do ĐCS soạn năm 1992 như là một văn bản phù phiếm làm trò cười cho thiên hạ vì nhiều luật trong bản hiến pháp đó mập mờ thiếu định lượng mạnh, chính vì những kẽ hở đó nó giúp cho cái đám phản động ở Tiên Lãng, Hải Phòng tự tung tự tại.
Vụ án Anh Vươn hầu như toàn thể người dân đều biết và thông tin rất rõ ràng từng chi tiết, cho nên người dân đang trong chờ một ngày xử án anh minh, người dân xem mức độ anh minh của đảng để đo lường chế độ này như thế nào? Và tôi cam chắc bọn phản động ở Tiên Lãng sẽ lợi dụng vào vụ này, một để giết gia đình Anh Vươn vì tức tối cho việc cướp không được tài sản của anh, hai là làm mất uy tín của đảng đồng thời sắm cho đảng sợi dây thừng có thòng lọng để tới ngày treo cổ cái đảng cs phù phiếm này thông qua việc xử án.
Với hai tội mà bọn phản động ở Tiên Lãng, Hải Phòng ghép cho gia đình Anh Vươn chắc không dưới 20 năm tù trong khi theo luật thì các ông đã sai hoàn toàn nhưng Anh Vươn vẫn bị xử ép, cho nên niềm tin của nhân dân sẽ đỗ vỡ mạnh hơn bao giờ hết vì đây là tầng lớp nông dân cho nên mức độ quan tâm của tầng lớp nông dân rất cao, và cuối cùng nông dân sẽ là những người tiễn đưa cái đảng cs phù phiếm này vào cõi vĩnh hằng.

Không có nhận xét nào: