Pages

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Thư Cụ LÊ QUANG LIÊM gởi Nguyễn Phú Trọng


Icon_Symbols_Religion_Hoa Hao_01
PHẬT GIÁO HÒA HẢO
THUẦN TÚY
—————————
Kính gởi:
-Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng CSVN.
-Ông Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Nước CHXHCNVN.
-Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tịch Quốc Hội.
-Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Chánh Phủ.

Thưa Quý Ông,
Không đầy tuần lễ nữa là đến mùa Đại Lễ 25/2 Âl, kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh Cộng Sản ám hại.
Trong bức KHÁNG THƯ đề ngày 10/3/2013 (tôi đã gởi cho Quý Ông) trong đó tôi có 3 điều yêu cầu:
1-Năm nay (2013) kính xin Quý Ông vui lòng lấy tinh thần nhân đạo để cho anh em tín đồ PGHH chúng tôi được tổ chức Ngày Đại Lễ 25/2 Âl một cách tự do, không phải bị khủng bố như những năm đã qua.
2-Nếu Quý Ông không cho tổ chức ngày Đại Lễ 25/2 Âl thì xin Quý Ông vui lòng giải thích lý do, nếu những lý do giải thích của Quý Ông có đầy đủ lý lẽ chánh đáng thì chúng tôi không tổ chức ngày lễ này và không bao giờ đòi hỏi nữa.
3-Năm nay trong trường hợp Quý Ông không cho PGHH tổ chức ngày lễ 25/2 âl thì chúng tôi vẫn tổ chức dù phải bị Quý Ông khủng bố nghiệt ngã và chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự chết chóc hay tù tội để giọt máu “oan cừu” của chúng tôi được tô đậm thêm trên những trang sử bạo tàn của đảng CSVN đối với PGHH.
Đến nay , không còn mấy ngày nữa là đến Mùa Đại Lễ 25/2 âl mà không thấy Quý Ông hồi đáp. Như vậy xem như là Quý Ông mặc nhiên chấp thuận và chúng tôi yên lòng tổ chức.
Trong trường hợp Quý Ông không trả lời mà vẫn không chấp thuận và vẫn áp dụng những biện pháp nghiệt ngã với PGHH thì đó là thái độ của người lãnh đạo đất nước không đạo đức với một chánh sách của một chế độ chá đạp quyền làm người của con người.
Trân trọng kính cháo Quý Ông.
Huyền Phong Các, ngày 29-03-2013
TM. Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Hội Trưởng Trung Ương
LÊ QUANG LIÊM

Không có nhận xét nào: