Pages

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

Thú thiệt với bà con trong thôn nghe, bài này toàn là những thứ trâu nhai xong bò nhai lại hà. Đồ thiu hết rồi. Nhưng Dân Làm Báo nhịn không được phải đăng thôi. Cũng chỉ vì cái nhan đề: Chủ động phòng.


... rồi mới chống âm mưu
... diễn tiến từ từ.


Nhưng mà lỡ đăng nên cũng ráng làm tròn nhiệm vụ, tô son mấy hàng chữ thấy... ngộ ngộ để bạn đọc trong thôn bàn ra tán vào cho vui nhà vui cửa.


*


Chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận


Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá CNXH, trước hết là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận (TT,LL) của các thế lực thù địch là vấn đề có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam; là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay.


Mục tiêu cốt lõi chống phá trên lĩnh vực TT,LL của các thế lực thù địch là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm làm chệch hướng con đường phát triển của đất nước; phủ nhận các giá trị ưu việt của chế độ XHCN và thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; phá vỡ sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và ý chí trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, hòng làm cho nội bộ ta suy yếu và dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thủ đoạn chủ yếu mà chúng thường sử dụng là: giả mạo, đơm đặt, cắt xén, ngụy tạo bằng chứng để vu cáo một cách trắng trợn; sử dụng bài viết cũ bằng những luận điệu mới; tung tin đồn nhảm, tạo dư luận xấu; triệt để lợi dụng những vấn đề “nhạy cảm”, những khó khăn tạm thời và những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những tiêu cực nảy sinh ở một số cán bộ có chức, có quyền… để quy chụp, cho đó là sai phạm thuộc về bản chất, có nguồn gốc từ hệ tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng.


Thực hiện những âm mưu, thủ đoạn trên, các thế lực thù địch trong nước đã cấu kết với các “trung tâm phá hoại tư tưởng”, các chuyên gia chiến tranh tâm lý ở nước ngoài, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện truyền thông (sách, báo, đài phát thanh, phim ảnh, băng đĩa, mạng internet,…) nhằm tăng cường xuyên tạc, phủ nhận các luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, khơi gợi lấy tư tưởng xã hội dân chủ thay thế cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin; bịa đặt, bôi nhọ nhằm “hạ bệ” lãnh tụ của Đảng; xuyên tạc mục tiêu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền đòi “phi chính trị hóa” quân đội… Thời gian gần đây, chúng đã đưa vào Việt Nam nhiều ấn phẩm, như: sách, báo, tạp chí, bản tin, phim ảnh,… có nội dung xấu, hòng chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực TT,LL. Chúng tìm cách tách luận điểm của V.I. Lê-nin ra khỏi chủ nghĩa Mác và cho rằng: chủ nghĩa Lê-nin là sai lầm, làm biến dạng chủ nghĩa Mác; lợi dụng những trì trệ, khuyết điểm của CNXH hiện thực để phủ nhận tư tưởng Mác - Lê-nin và tán dương các học thuyết đối lập với chủ nghĩa Mác. Đặc biệt, chúng trắng trợn phát tán các loại sách và phim phản động, nhằm xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng lợi dụng các vấn đề “nhạy cảm”, như: việc phân định biên giới lãnh thổ trên bộ và trên biển Đông; tình trạng tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên; hiện tượng tập trung khiếu kiện đông người,… để nhào nặn, bóp méo sự thật, nhằm quy kết và phủ định những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, phủ định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Họ còn cho rằng: con đường đi lên CNXH của nhân dân ta là sai lầm; bởi có nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới có điểm xuất phát giống Việt Nam, nhưng nhờ đi theo con đường TBCN, đã trở nên giàu có, phồn vinh; việc Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, làm bạn với tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, tuy làm cho đất nước “không cô độc, nhưng đơn độc”…


Những kẻ bồi bút của các thế lực thù địch còn lớn tiếng khẳng định: đa nguyên, đa đảng, nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường tất yếu sẽ thay thế mô hình độc đảng và kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Hơn thế nữa, họ còn trực diện công kích Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam; cho rằng, ở Việt Nam “không có dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận”, Đảng Cộng sản Việt Nam “không có khả năng lãnh đạo, điều hành, quản lý kinh tế”, “bao che cho tham nhũng”,… Gần đây, các cơ quan chức năng Việt Nam đã xét xử Cù Huy Hà Vũ về tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam”, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã phối hợp với nhau chống phá ta hết sức quyết liệt. Chúng đề cao, ca ngợi Cù Huy Hà Vũ như là: “Chiến sĩ đi đầu trong đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”; từ đó vu cáo, xuyên tạc luật pháp và chế độ ta. Trước những biến động ở Trung Đông-Bắc Phi, chúng tìm mọi cách kích động hòng tạo ra những bất ổn ở nước ta,v.v.


Có thể nói rằng, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là rất nham hiểm, xảo quyệt. Vì vậy, chủ động phòng, chống có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực TT,LL là một nhiệm vụ quan trọng và hết sức cấp thiết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ, nhằm huy động được nhiều tổ chức, lực lượng, phương tiện tham gia đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:


Thứ nhất, thường xuyên nâng cao cảnh giác, kịp thời vạch rõ và vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực TT,LL. Muốn vậy, trước hết, chúng ta phải nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của chúng. Theo đó, lực lượng làm công tác TT,LL phải thường xuyên được các cơ quan chức năng cung cấp tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân này, với những âm mưu, thủ đoạn mà chúng thường sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam; đặc biệt, phải chỉ rõ những hành vi giả mạo, xuyên tạc, bóp méo sự thật của chúng, để qua đó, giúp các cơ quan báo chí lật tẩy bộ mặt của những kẻ giả danh vì đất nước, vì dân chủ, nhân quyền; đồng thời, làm cho nhân dân và bạn bè quốc tế thấy rõ chân tướng của chúng. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, các lực lượng có phương thức đấu tranh hiệu quả; có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng, khai thác các phương tiện truyền thông nhằm phát hiện, ngăn chặn việc phát tán, lưu hành, tàng trữ, sử dụng các ấn phẩm có nội dung xấu độc. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những tin đồn thất thiệt mà các thế lực thù địch, cơ hội dựng chuyện, thổi phồng nhằm xuyên tạc tình hình, bôi nhọ chế độ, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… để kịp thời có giải pháp thích hợp vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng.


Thứ hai, chăm lo xây dựng phẩm chất, năng lực của đội ngũ làm công tác TT,LL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đội ngũ những người làm công tác TT,LL của Đảng là lực lượng tiên phong trực tiếp nắm bắt mọi diễn biến tình hình, lên kế hoạch và trực tiếp tham gia đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Đây cũng là lực lượng mà các thế lực thù địch đang tập trung chống phá quyết liệt, với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, như: mua chuộc, lôi kéo, nhằm làm giảm sút lập trường, niềm tin, bản lĩnh của người cộng sản... Thực tế cho thấy, trong tiến trình cách mạng Việt Nam, trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, đội ngũ cán bộ làm công tác TT,LL luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với cách mạng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng… góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ cơ hội, hữu khuynh, thậm chí thoái hóa, biến chất. Vì vậy, việc quan tâm nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ làm công tác TT,LL đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều này đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải có những chủ trương, giải pháp phù hợp để lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng được những người có bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức cách mạng trong sáng; am hiểu sâu sắc những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; có tư duy chính trị sâu sắc và nhãn quan chính trị nhạy bén, sắc sảo; có khả năng đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác TT,LL.


Thứ ba, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước cho nhân dân. Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, chúng ta cần quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng…; làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong hoàn cảnh mới; qua đó, góp phần làm cho nhân dân thêm tin tưởng, gắn bó với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đồng thời, giúp các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơn âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, tạo sự “miễn dịch” trước các luận điệu chống phá của chúng. Các cơ quan chuyên trách, lực lượng nòng cốt làm công tác TT,LL của Đảng ở các cấp, cần chủ động, sáng tạo, có kế hoạch cụ thể, phù hợp; nắm vững những vấn đề lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, bám sát thực tiễn và tiến hành công tác TT,LL theo đúng quan điểm, đường lối, bảo đảm có tính thuyết phục cao, tạo niềm tin vững chắc cho mọi tầng lớp nhân dân vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Các cấp cần chú ý làm tốt công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công cuộc lao động, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra, góp phần làm sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực TT,LL, chúng ta cần huy động nhiều lực lượng, nhất là những cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các vị chức sắc trong các tôn giáo… tham gia viết bài phản bác một cách thuyết phục, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.


Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG
Trường Sĩ quan Chính trị


http://www.tapchiqptd.vn/trang-chu/van-de-su-kien/743-ch-ng-phong-chng-am-mu-th-on-chng-pha-ca-cac-th-lc-thu-ch-tren-lnh-vc-t-tng-ly-lun.html

Không có nhận xét nào: