Pages

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Thu Nhập Thực Tế Của Người Dân Thấp Hơn Trước

Tin Hà Nội - Không chỉ khẳng định lạm phát năm nay có thể sẽ lên tới mức 17% đến 18%, Tổng cục Thống kê công bố khảo sát mức sống của người dân 2011 cho thấy thu nhập thực tế trừ đi yếu tố tăng giá của người dân còn thấp hơn nhiều năm trước. Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định lạm phát tháng 6 chỉ có dấu hiệu giảm so với tháng 5, thực tế vẫn đang tăng và mức tăng 1.09% trong một tháng, so sánh các năm vẫn rất cao. Tính chung 6 tháng đầu năm 2011, chỉ số giá đã tăng 13.29% so với tháng 12 năm 2010. Trong 3 tháng tiếp theo có thể lạm phát sẽ giảm, nhưng theo quy luật nhiều năm nay, chu kỳ tăng giá của 3 tháng cuối năm nhanh chóng trở lại.

Theo Tổng cục Thống kê, qua khảo sát mức sống tại 69,360 gia đình trên cả nước, cho thấy thu nhập trung bình 1 người là 1.387 triệu đồng, còn chi tiêu đạt 1.211 triệu đồng. Mặc dù mức thu nhập lớn hơn chi tiêu, nhưng thực tế lạm phát cao, giá cả hàng hóa tăng đang khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, một con số khác cũng cho thấy chi tiêu của người dân ngày càng tăng lên, trong khi thu nhập đã không được tăng tương ứng. Cụ thể, chi tiêu của người dân trong 2011 đã tăng 52.8% so với 2008, trung bình mỗi năm tăng 23.6%. Ngược lại, thu nhập trong giai đoạn này tăng trung bình 18.1% mỗi năm. Cũng giai đoạn trên nếu trừ đi yếu tố tăng giá, thu nhập tăng thực tế 9.3% mỗi năm, còn mức chi tiêu tăng 14.1% mỗi năm.

Nguồn SBTN.

Không có nhận xét nào: