Pages

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

CSVN Cảnh Báo: Bố Trí Cán Bộ Sợ Mỹ Gài Dân Chủ Nằm Vùng

CSVN Cảnh Báo: Bố Trí Cán Bộ Sợ Mỹ Gài Dân Chủ Nằm Vùng; Bài viết của 1 Tướng trên báo QĐND lo ngại VN sẽ có ‘Gorbachev’

HANOI (VB) -- Tuy không chỉ đích danh Hoa Kỳ, nhưng cũng là ám chỉ rất rõ ràng: một Trung Tướng VN đã viết bài trên báo Quân Đội Nhân Dân, đăng ngày Thứ Hai 27-6-2011, báo nguy rằng chiến lược diễn biến hòa bình đang “chống phá Chủ Nghĩa Xã Hội ở nước ta,” và đặc biệt là “lợi dụng các dự án đầu tư, viện trợ kinh tế, hoạt động "ngoại giao thân thiện", chương trình "hợp tác đào tạo"… để tăng cường "can dự" sâu hơn vào công tác nhân sự, "đón lõng" quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ "cấp tiến" thân phương Tây tư bản chủ nghĩa, nhất là trong các cơ quan tham mưu chiến lược và ban lãnh đạo, điều hành đất nước, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta.”
Người viết bài cảnh báo về diễn biến hòa bình này ký tên là “Trung tướng PGS, TS Nguyễn Tiến Bình” còn dẫn ra trường hợp lãnh tụ Gorbachev của Liên Xô để cảnh báo CSVN coi chừng gặp một Gorbachev tại VN. Nghĩa là, xây dựng cán bộ tương lai VN sẽ chú trọng vào “hồng,” mà sẽ xem nhẹ “chuyên,” nhằm bố trí cán bộ cho ổn định.
Bài viết có nhan đề “Lựa chọn, bố trí đúng cán bộ trong chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo, quản lý” trên báo QĐND trích như sau:
“...Điều cần đặc biệt quan tâm là việc lựa chọn, bố trí đúng cán bộ trong chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo, quản lý, nhất là những vị trí chủ chốt cấp chiến lược không chỉ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ XHCN, mà còn liên quan trực tiếp đến sự thịnh suy của đất nước.
...Sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến lược và phải trả ngay những giá rất đắt nếu mắc sai lầm trong lựa chọn, bố trí cán bộ. Sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô-viết cách đây 20 năm cho chúng ta bài học rất sâu sắc về vấn đề này. Nhân danh "đổi mới", "cải tổ", những phần tử cơ hội, thực dụng về kinh tế và chính trị trong ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô đã phản bội lý tưởng XHCN và lợi ích quốc gia dân tộc, dùng mọi thủ đoạn loại bỏ những người cộng sản kiên trung ra khỏi bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội. (Khi M.Goóc-ba-chốp làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, có 8 ủy viên trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, hơn 20 bộ trưởng và hàng chục lãnh đạo cấp bộ, 92,5% trong 150 bí thư khu ủy, thành ủy, tỉnh ủy bị cách chức hoặc thay thế; trong ba năm từ 1987 đến 1989 có khoảng 50% cán bộ cơ quan chiến lược của quân đội, hơn 100 cán bộ chính trị cấp chiến dịch - chiến lược và 30% tướng lĩnh bị cách chức hoặc cho ra quân với lý do "tư tưởng bảo thủ, không ủng hộ cải tổ", được thay thế bởi những phần tử "cấp tiến"). Từ đó, làm cho Đảng Cộng sản Liên Xô bị mất vai trò lãnh đạo và tan rã...
...Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá độc lập dân tộc và CNXH ở nước ta, các thế lực thù địch ra sức lợi dụng các dự án đầu tư, viện trợ kinh tế, hoạt động "ngoại giao thân thiện", chương trình "hợp tác đào tạo"… để tăng cường "can dự" sâu hơn vào công tác nhân sự, "đón lõng" quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ "cấp tiến" thân phương Tây tư bản chủ nghĩa, nhất là trong các cơ quan tham mưu chiến lược và ban lãnh đạo, điều hành đất nước, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta. Kịch bản này đã được các thế lực thù địch thực hiện thành công ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những thập kỷ cuối thế kỷ 20.
...chúng ta cần tập trung tâm huyết và trí tuệ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn quân để lựa chọn, bố trí đúng cán bộ trong chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là những vị trí chủ chốt cấp chiến dịch - chiến lược và các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đây chính là nhân tố đặc biệt quan trọng bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược trong mọi tình huống, ổn định và phát triển bền vững.”

Nguồn Việt Báo.

Không có nhận xét nào: