Pages

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Nhập Siêu Và Lệ Thuộc Trung Cộng

Tình trạng nhập siêu gây mất ổn định cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt nhập siêu từ Trung Cộng. Trong khoảng hơn một thập niên qua, Việt Nam đã tăng tốc xuất khẩu giúp đẩy tăng trưởng GDP tổng sản phẩm nội địa trung bình 8% một năm. Tuy vậy tình trạng nhập siêu lại tăng nhanh, năm ngoái tổng nhập siêu của cả nước là 12.4 tỷ đô-la. Phần nhập siêu từ Trung Cộng được tách riêng cho thấy còn cao hơn tổng nhập siêu cả nước theo ghi nhận của báo chí Việt nam.

Hiện nay do nhiều lý do, Trung Cộng đang tham dự vào việc đấu thầu và xây dựng tại Việt Nam, và Trung Cộng đã nhập cả máy móc, nguyên vật liệu và mang cả công nhân có tính chất phổ thông sang để xây dựng. Phần này chiếm số lớn những vật tư, máy móc mà Việt Nam phải nhập từ Trung Cộng. Trong quan hệ mua bán với Trung Cộng thì yếu tố khiến Việt nam mua hàng Trung Cộng nhiều là vì hàng Trung Cộng giá rẻ hơn so với các thị trường khác. Như vậy càng lúc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam càng lún sâu vào vũng lầy nhập siêu từ Trung cộng mà khó thoát ra khỏi được.

Nguồn SBTN.

Không có nhận xét nào: