Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Nguyễn Chí Vịnh: Một hiện tượng!

Nhân cuộc phỏng vấn mới đây của báo chí nhà nước cộng sản đối với Nguyễn Chí Vịnh, phó bộ trưởng bộ quốc phòng của cộng hòa xã hội VN, ông này đã có bài trả lời phỏng vấn đáng gây tranh luận như sau:
1- “Với tinh thần thiện chí và xây dựng, chúng ta nhắc lại rằng các vấn đề an ninh biển, truyền thống hay phi truyền thống phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đặc biệt là mọi cách hành xử phải tuân thủ luật pháp quốc tế và những thỏa thuận đã có được như DOC, hướng tới COC…”
- “Mọi cách hành xử phải tuân luật pháp quốc tế…” Luật pháp quốc tế nằm ở Liên Hiệp Quốc, hay luật pháp quốc tế đóng trụ sở ở Bắc Kinh?
- Đáng lẽ Việt Nam phải đưa vấn đề Trung cộng tấn công, chiếm giữ các đảo trong khu vực Trường Sa ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Bảo An LHQ ngay trong lúc có những cuộc tấn công của quân Trung cộng đối với lãnh thổ truyền thống của Việt Nam trong nhiều ngàn năm qua…nhưng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không làm gì cả, ngoài chuyện phản đối tay đôi với Trung cộng, nhịp nhàng, bằng… miệng!

- Đáng lẽ VN phải đưa tất cả những vụ tấn công của Trung cộng với ngư dân VN ra trước Liên Hiệp Quốc, các tòa án quốc tế…nhưng những người tự cho là đại diện cho nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không làm gì cả! Thỏa thuận DOC, COC…có phải là phán quyết của Liên Hiệp Quốc?
2- “Đáp lại mong muốn của tất cả các Bộ trưởng Quốc phòng tại Hội nghị, tôi cũng đã thông báo những nét cơ bản Thỏa thuận Việt – Trung về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo vấn đề trên biển, được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thỏa thuận này không chỉ đem lại lợi ích cho Việt Nam và Trung Quốc mà cho cả khối ASEAN và rộng hơn là các nước có lợi ích trong khu vực”
- “Tôi cũng đã thông báo những nét cơ bản Thỏa Thuận Việt –Trung về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo vấn đề trên biển…” Việc ký kết vừa rồi là việc giữa đôi bên, VN và Trung cộng.
- “…về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo”, vậy những nguyên tắc ấy là những nguyên tắc gì? Ai chỉ đạo ai? Những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo ấy sao không công khai để toàn thể nhân dân VN cả nước được biết đích xác từng điều một, những điều gì đã được ký kết?
- Về “những nguyên tắc chỉ đạo” ấy…không cần bàn cải, ai cũng biết chắc chắn là Trung cộng chỉ đạo Việt Nam đến 101% như sự việc đã xãy ra từ 66 năm qua!
- Vấn đề lãnh thổ, lãnh hải quốc gia là vấn đề cực kỳ hệ trọng của toàn dân tộc, không loại trừ một công dân Việt Nam nào. Đất đai, lãnh thổ lại còn là vấn đề có tính thiêng liêng đối với mọi người dân Việt Nam. Trước khi đi Bắc Kinh ký kết hiệp ước quan trọng đến như vậy, Nguyễn Phú Trọng, đảng cộng sản, có hỏi ý kiến toàn thể đồng bào VN chưa? Vẫn biết rằng quốc hội Việt Nam dều là đảng viên cộng sản, nhưng trước khi đi găp đại diện của Trung cộng để ký kết hiệp ước, Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản có hỏi ý kiến quốc hội Việt Nam chưa?
3- “Thỏa thuận này không chỉ đem lại lợi ích cho Việt Nam và Trung Quốc mà cho cả khối ASEAN và rộng hơn là các nước có lợi ích trong khu vực.”
- Câu nói này chỉ là ý kiến riêng của ông Vịnh. Ý kiến ấy hoàn toàn không phải là ý kiến chung của giới chuyên gia trong khu vực hay là những nhận định từ giới hữu trách của các quốc gia có liên quan trong khu vực, hoặc là ý kiến của 90 triệu dân Việt Nam! Ông Vịnh cho là vụ ký kết ấy có lợi thì đúng cho phần của ông và những người như ông; khi công nhận nó có lợi là ông Vịnh đã thành thật, ít nhất ở điểm này, khi phát biểu ý kiến cá nhân của mình.
4- “Họ hy vọng đây là nhân tố mới, mang tính chất động lực để hai nước giải quyết vấn đề còn tồn tại với nhau, đồng thời Việt Nam và Trung Quốc cùng tham gia giải quyết những vấn đề có tính chất đa phương và quốc tế ở Biển Đông.”
- “Họ hy vọng đây là nhân tố mới…” Nhân tố ấy là gì? Sao không nói rõ cho báo chí và toàn thể nhân dân, đồng bào VN được biết?
- “Họ hy vọng đây là…để hai nước giải quyết những vấn đề còn tồn tại vói nhau…” Một lần nữa, các quốc gia Á Châu xác định đây chỉ là cách giải quyết vấn đề chủ quyền biển đảo thuộc chủ quyền của VN với Trung cộng, hai nước giải quyết với nhau. Giải quyết song phương giữa Việt Nam – Trung cộng! Thế mà từ đầu đến cuối câu chuyện, ông Vịnh luôn luôn nói đến tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết vấn đề VN trên căn bản luật pháp quốc tế như trong câu sau đây:
5- “Rõ ràng vấn đề Biển Đông cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế cũng như DOC. Thế nhưng, lời ồng ông Vịnh: “ trước hết, tất cả các nước khác phải có cách hiểu giống nhau, các vận dụng giống nhau về luật pháp quốc tế. Có như vậy luật pháp quốc tế mới có tác dụng, còn nếu mỗi nước lại hiểu luật pháp quốc tế theo cách hiểu của mình, có lợi cho mình thì luật pháp quốc tế lúc đó là vô hiệu.”
- Luôn luôn nhắc đến giải quyết vấn đề Việt Nam theo luật pháp quốc tế…nhưng việc ký kết lại diễn ra chỉ giữa Việt Nam và Trung cộng, tức là 2 bên: song phương! Ông Vịnh lại muốn người khác “Tất cả các nước khác phải có cách hiểu giống nhau, các vận dụng giống nhau về luật pháp quốc tế.”
- Là con người, không thể có hai người hoàn toàn giống nhau, nhất là về tư tưởng, ý tưởng. Hơn nữa, lại là các quốc gia khác nhau. Giữa các quốc gia có thể có chung một vài quan tâm, nhưng mỗi quốc gia có những vấn đề của riêng mình, mỗi quốc gia có những đặc thù riêng…chính vì có sự khác biệt nên mới có luật pháp, luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế. Ai không tôn trọng luật pháp, ai vi phạm luật pháp thì luật pháp sẽ làm việc, rất đơn giản!
6- “Có như vậy luật pháp quốc tế mới có tác dụng, còn nếu mỗi nước lại hiểu luật pháp quốc tế theo cách hiểu của mình, có lợi cho mình thì luật pháp quốc tế lúc đó là vô hiệu.”
Không nói chuyện luật pháp VN, vì luật pháp Việt Nam thi hành theo kiểu cách của đảng cộng sản quả là vô hiệu, Đúng thế, nhưng ông Vịnh hiểu sao về luật pháp quốc tế? Ông Vịnh có hiểu vì sao có đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến? Nguyên nhân của nó là gì? Kết cục của hai cuộc chiến tranh ấy do đâu mà có? Luật pháp đấy. Chính luật pháp của con người, luật pháp quốc tế đã đưa đến kết cục của 2 cuộc thế chiến như lịch sử đã ghi lại cả bằng chử viết và hình ảnh đấy. Trước luật pháp, những kẻ xấu, kẻ ác…của hai cuộc thế chiến đã đền tội!
7- “…nếu mỗi nước lại hiểu luật pháp quốc tế theo cách hiểu của mình, có lợi cho mình thì luật pháp quốc tế lúc đó là vô hiệu.”
Ông Vịnh hiểu về luật pháp quốc tế ra sao mà phát ngôn câu nói trên? Luật pháp là luật pháp, không có luật pháp quốc tế nào vô hiệu cả! Tội phạm Đức Quốc Xã, Khmer Đỏ, tội phạm chiến tranh Bosnia, tội phạm sát hại người tu tập theo Pháp Luân Công: Giang Trạch Dân, lãnh tụ du kích ở Phi Châu với hơn 10 ngàn du kích quân trong tay với đầy đủ vủ khí đã để cho đám lính thảo khấu dưới quyền hãm hiếp phụ nử như là cách lan truyền sự sợ hải trong dân chúng , dùng sự sợ hải như một phương tiên khống chế, cai trị (tương tự như cộng sản VN đã làm trước đây trong thời kỳ 46-54, 55-56, khủng bố sát hại thường dân ở nông thôn, thành thị miền Nam sau năm 1960, thảm sát tập thể người dân xứ Huế 1968, thảm sát dân miền Nam chạy loạn Quãng Trị 1972 và 1975…) đã bị tóm cổ ra trước tòa án quốc tế; nguyên tổng thống Phi Châu bị bắt khi đang tại chức, chế độ Mubarak ở Ai Cập, chế độ Gadhafi…luật pháp quốc tế đấy ông Vịnh ạ!
8- “Sau cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Lê-ôn Pa-nét-ta có trao đổi với tôi như thế này: Nước Mỹ đánh giá rất cao Thỏa thuận đạt được giữa Việt Nam và Trung Quốc nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là những nội dung nói về tuân thủ luật pháp quốc tế. Đồng thời nhấn mạnh Mỹ ủng hộ và mong muốn Thỏa thuận ấy biến thành hiện thực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, điều này sẽ đem lại lợi ích cho Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác trong khu vực.”
Tuân thủ luật pháp quốc tế, Luật Biển 1982: 12 hải lý từ bờ biển trở ra là khu vực lãnh hải bất khả xâm phạm. Xa hơn khu vực 12 hải lý là đường hàng hải di chuyển trên biển cho tàu bè quốc tế. Khu vực hai trăm hải lý là khu vực tài nguyên chủ quyền quốc gia, xa hơn nữa là vùng biển quốc tế (vấn đề đánh bắt cá tự do…) đấy là điều trung tâm ông Lê Ôn Pa Nét Ta, bộ trưởng quốc phòng Mỹ muốn nhấn mạnh Trung quốc phải tuân thủ.
9- “Nước Mỹ đánh giá rất cao thỏa thuận đạt được giữa Việt Nam-Trung quốc đã đạt được…”
Thỏa thuận đã đạt được… Ông ta Lê Ôn Pa Nét Ta…nói nguyên văn như thế nào mà lời ông ta được ông Vịnh dịch là người Mỹ đánh giá rất cao thỏa thuận mà Việt Nam-Trung quốc đã đạt được?
Thỏa thuận ấy, chỉ tiết cụ thể của từng điều kiện đã được ký kết… sao đảng cộng sản, Nguyễn Phú Trọng, không công bố toàn văn cho 90 triệu nguời dân Việt Nam được biết?
Sự thực, người Mỹ chỉ cần biết: 1- Đường hàng hải quốc tế lưu thông trên Biển Đông từ Nam Thái Bình Dương lê Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản không trở ngại. 2- Trung cộng không bành trướng sức mạnh hải quân đe dọa tình hình an ninh của các nước Đông Nam Á, Nam Thái Bình Dương nói chung.
Thực chất về hiệp ước mà Nguyễn Phú Trọng đã đại diện đảng cộng sản ký với Trung cộng là thỏa thuận “hợp tác toàn diện”, tuân phục Trung cộng một trăm phần trăm, nếu có, chỉ có thể là xin lại chút ít quyền lợi của VN từ Trung cộng (vì sợ 90 triệu dân VN nổi cơn thịnh nộ, nổi dậy lật đổ đảng cộng sản!) Nếu không phải như thế, xin lại chút ít quyền lợi, thì “Thỏa Thuận Việt Nam- Trung cộng” là một thỏa ước mất trắng về phía nhân dân, đồng bào Việt Nam! Tương tự như thỏa ước Thành Đô 1990 mà Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Phạm Văn Đồng, Lê Khả Phiêu đã ký với Trung cộng!
Cho đến giờ phút này, những người quan sát thời cuộc nóng bỏng của Việt Nam, trong và ngoài nước, hiểu hiệp ước được ký kết mới đây giữa Nguyễn Phú Trọng và đại diện Trung Hoa cộng sản như là sự quy phục hoàn toàn của toàn thể nhân dân VN dưới sự cai trị của đảng cộng sản đối với Trung cộng! Nói cách khác, để đổi lấy sự tồn tại của đảng cộng sản, những người đang điều khiển đảng cộng sản đã gần như 100% tuân theo ý muốn thực hiện chủ quyền Trung cộng trên lãnh thổ (vài đảo nhỏ còn lại trong khu vực Trường Sa) và lãnh hải của Việt Nam, khu vực đường lưởi bò! Trung cộng đã chẳng tuyên bố thành lập huyện Tam Sa cách đây đã bốn, năm năm đấy là gì?
Đối với 90 mươi triệu người Việt Nam, khi đảng cộng sản ký hiệp ước ấy, Việt Nam được hay mất? Với những thông tin có được đến giờ phút này, đảng cộng sản ký thỏa thuận ấy, nhân dân Việt Nam gần như mất trắng!
Có thật bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ đánh giá rất cao thỏa thuận ấy của Nguyễn Phú Trọng? Nếu lời diễn dịch của ông Vịnh không diễn đặt thì đấy là ý kiến riêng của ông ta, ông Lê Ôn Pa Nét Ta. Việc ấy chẳng liên can gì đến việc mất nước của 90 triệu dân Việt! Ông Vịnh cũng cần nên hiểu cho rõ thói quen của người Mỹ: It’s OK! You’re fine!… là những câu đầu tiên mà người Mỹ thể hiện sự lịch sự của đa số người Mỹ: Chuyện riêng của quý vị, chúng tôi chẳng thấy phiền hà gì! (nếu nói rõ hơn nữa trong vấn đề tranh chấp hiện nay giữa VN và Trung cộng, mất nước hay còn nước là việc của các anh!) Ông Vịnh phải hiểu rõ đặc tính ấy của người Mỹ trước khi viện dẫn những lời ngợi khen đầy tính ngoại giao của ai đó nhằm hổ trợ cho hành động cố đeo chân giặc… Tàu của đảng cộng sản!
Có ba điều nhận xét qua những câu trả lời của ông Vịnh trong cuộc phỏng vấn mới đây của phóng viên báo chí trong nước:
1- Đối với các câu hỏi của phóng viên báo chí trong nước, ông Vịnh đã trả lời đầy đủ các câu hỏi đã hỏi. Ông trả lời mà như không trả lời gì cả!
2- Những câu nói loanh quanh của ông Vịnh không đi thẳng vào những vấn đề chính mà nhân dân Việt Nam muốn biết đích xác: Những điều gì đã được ký kết giữa đảng cộng sản và Trung cộng nhân danh nước Việt Nam? Đảng cộng sản sẽ xử sự trong mối liên hệ với khối các quốc gia Á Châu ra sao để có lợi cho việc bão vệ an nình quốc gia của Việt Nam và mục đích mà VN đang tìm kiếm trong mối quan hệ ấy là gì… nhằm giúp cho sự phát triển của nhân dân, đồng bào VN theo hướng có lợi cho đất nước, đồng bào, giúp VN càng lúc càng tránh xa quỷ đạo tồi tệ của Trung cộng?
3- Ông Vịnh trả lời phỏng vấn báo chí như đang ban huấn từ cho các cán bộ tuyên truyền dưới quyền!
Vấn đề liên hệ của Việt Nam và các nước ASEAN (tên gọi trước đây), ASEAN là hiệp hội các nước Á Châu đã có từ lâu đời. VN tìm đến với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Châu mở rộng với mục đích tìm kiếm sự giúp đỡ, về kinh tế, về an ninh và nhiều lĩnh vực khác có lợi cho nhân dân Việt Nam. Họ là các quốc gia theo hệ thống dân chủ, kinh tế thị trường… hoàn toàn khác hẳn với hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa hay kinh tế thị trường nửa vời. Họ đồng ý cho VN gia nhập là hoàn toàn có lợi cho nhân dân VN. Cách điều hành tổ chức là theo nguyên tắc định kỳ, luân phiên chủ tịch của các nước hội viên. Vừa qua, VN đứng vai trò chủ tịch là từ nguyên tắc này, và vì tính lịch sự của các nước chủ nhà ASEAN, bởi VN chỉ là một hội viên rất mới của tổ chức.
VN đến với tổ chức này chỉ để tìm sự giúp đỡ, không có mục đích nào khác. VN không đến đó để thông báo các nguyên tắc chỉ đạo chi cả theo như ông Vịnh đã nói trong cuộc phỏng vấn: “Đáp lại mong muốn của tất cả các Bộ trưởng Quốc phòng tại Hội nghị, tôi cũng đã thông báo những nét cơ bản Thỏa thuận Việt – Trung về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo vấn đề trên biển, được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
Bản thân Nguyễn Phú Trọng, các nước ấy chẳng cần biết người tên Nguyễn Phú Trọng là ai, họ chỉ cần biết các đại diện chính thức của VN ở cấp bộ trưởng, thủ tướng, hay chủ tịch nước (President) theo nguyên tắc ngoại giao. Đảng cộng sản chỉ là một đảng trong rất nhiều đảng khác nhau của một quốc gia! Ông Vịnh không nên ăn nói kiểu quan chức như thế đối với các quốc gia trong hiệp hội khiến gây ác cảm không có lợi giữa hiệp hội này và toàn thể nhân dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang rất cần sự giúp đỡ của hiệp hội này. Ông Vịnh cũng không nên nhân được đi dự họp với hội này để làm tăng sự quan trọng cá nhân với đồng bào Việt Nam trong nước, hay với bạn đồng liêu của mình không đúng cách:
- Việt nam đến đó chỉ để tìm sự giúp đỡ. Việt Nam không phải là một quan chức của Hiệp Hội các nước Á Châu mở rộng, và các nước này cũng không có ai là quan chức của hiệp hội!
Trả lời phỏng vấn là đang nói chuyện với công chúng. Nói với công chúng, trình bày sự việc với công chúng phải là nói về, tường trình về sự kiện đã diễn ra, người trả lời phỏng vấn có thể đưa vào đó ý kiến của cá nhân mình, nhưng công chúng muốn biết sự kiện và chỉ phán đoán dựa trên sự kiện để xem có thể đồng ý được với ý kiến cá nhân ấy hay không. Ông Vịnh nên học cách trả lời phỏng vấn, nên học cách nói chuyện với công chúng.
Cũng là câu nói, nhưng câu nói có giá trị nhất vẫn là những câu nói đơn giản nhất, đi thẳng vào vấn đề. Những bài luận văn hay nhất là những bài luận viết cách đơn giản nhất và nhưng nó làm cho người đọc cảm nhận đầu đủ, đúng mức về người, vật, cảm xúc, sự kiện … mà người viết, người nói muốn nói. Người nghe, người đọc bị thuyết phục bởi sự kiện. Người đọc, nghe…không bị thuyết phục bởi những ngôn ngử dùng để thuyết phục, tuyên truyền! Tuyên truyền ngây ngô kiểu cộng sản làm cho những người đã sống gần cả đời với chủ nghĩa cộng sản, các ông Gorbachev, Boris Yelsin đã phải thốt ra:
- Cộng sản chỉ là tuyên truyền và dối trá!
- Chế độ cộng sản không thể sửa chửa được. Phải thay thế nó!
Vắn tắt, vấn đề Biển Đông, chủ quyền các đảo của VN đã bị Trung cộng chiếm đóng, chủ quyền quốc gia trên toàn bộ lãnh thổ và sinh mệnh của hơn 85 triệu dân VN trong nước đã, đang, và sẽ mãi mãi là chuyện giải quyết bí mật, song phương, giữa đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản đàn anh Trung cộng?
Con người, đất nước, tài nguyên quốc gia VN…như những miếng vàng trong túi đảng cộng sản, tùy ý dâng nộp cho ai làm quà cũng được, miễn kẻ ấy có thể giúp cho những kẻ bất tài, bất lực, nhưng hám danh, hám lợi…kéo dài chổ ngồi càng lâu càng tốt, có phải vậy không ông Nguyễn Chí Vịnh, đương kim bộ trưởng bộ quốc phòng, có thể là thủ tướng tương lai của bang cộng hòa dân chủ tự trị VN trong cộng đồng nhân dân Trung Hoa? Lá cờ Trung Hoa với 5 sao nhỏ vây quanh đã được đài truyền hình VN kéo lên cả tháng nay rồi!
VN đã đổ quá nhiều xương máu chỉ để cho Trung cộng lợi dụng, thôn tính nước Việt Nam của người Việt Nam. Do đã đổ quá nhiều xương máu vô nghĩa nên Việt Nam hiện nay không đòi xương máu, mà Việt Nam chỉ kêu gọi thương nhau…Đây là tâm tư, là khát vọng của dân tộc VN đã có từ bao đời, nhưng tối kỵ đừng để 90 triệu người dân nước Việt thành người mất nước! Nước Việt đã mất! Vì ai?
Không ai muốn nghe tiếng chuông cầu hồn vì nó quá thê lương, nhưng những hồi chuông gọi hồn ai đang bắt đầu phải được going lên, vang xa… để cầu hồn, những linh hồn đã có qúa nhiều tội lổi phải miễn cưỡng rời khỏi cõi đời này, để thức tỉnh những linh hồn còn lại, những linh hồn nhiều tội lổi vì những hành động phản quốc của những kẻ phản quốc đã đẩy chín mươi triệu dân Việt Nam vào cảnh nước mất, nhà tan, tản lạc khắp cùng không mong có ngày tái hợp!
SaiGon 26/10/2011
Nguyễn Tường Vi

Không có nhận xét nào: