Pages

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Buổi nói chuyện từ Cánh Đồng Mây với LM Nguyễn Đình Thục
Linh Mục


NGUYỄN ĐÌNH THỤC

                 Quản Nhiệm Giáo Điểm Con Cuông

Không có nhận xét nào: