Pages

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Thư Ngoại Trưởng Hoa Kỳ trả lời Bác Sĩ Quế


Tin từ TCQTYTCTNB - Washington D.C. , 26 tháng 7, 2012. – Ngày 8 tháng 7, trước khi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tới Việt Nam, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế đã gửi cho bà một văn thư trình bầy một số nhận định và đề nghị về tình hình Việt Nam. Sau đây là bản dịch sang Việt ngữ văn thư mang tiêu đề của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, do Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Joseph Yun thay mặt Ngoại Trưởng  trả lời và ký tên, gửi Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, qua Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, đề ngày 19 tháng Bảy, 2012.
Thưa Bác Sĩ Quế,
Xin cảm ơn ông về lá thư đề ngày 8 tháng Bảy gửi Ngoại Trưởng Clinton. Ngoại Trưởng đã yêu cầu tôi thay mặt để trả lời ông.
Bộ Ngoại Giao chia sẻ những quan tâm được bầy tỏ trong lá thư của ông, đặc biệt là sự thiếu không gian để phát biểu về chính trị một cách ôn hòa và chính quyền Việt Nam sử dụng các điều 79 và 88 để bóp nghẹt đối lập.

Như Ngoại Trưởng đã phát biểu ngày 9 tháng Bảy trong cuộc gặp Cộng Đồng Dân Chủ tại Ulaanbaatar ở Mông Cổ, “dân chúng khắp nơi muốn có một tiếng nói và một lá phiếu trong những quyết định có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, và họ xứng đáng được các chính quyền bảo vệ những quyền của họ và tôn trọng nhân phẩm của họ”. Trong cuộc thăm viếng Hà Nội ngày hôm sau, bà đã trực tiếp nêu những quan tâm của chúng ta tới Tổng Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng. Ngoại Trưởng đã vừa công khai vừa riêng tư nói rõ rằng để trở thành một đối tác chiến lược của Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ cần làm nhiều hơn để bảo vệ những quyền của người dân của mình.
Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát hoàn cảnh của ông và tình trạng của những người Việt Nam khác đã bị bỏ tù và quấy nhiễu chỉ vì bầy tỏ quan điểm chính trị của mình một cách ôn hòa. Chúng tôi cũng coi trọng mối liên lạc giữa chúng tôi với bào huynh của ông là Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, và chúng tôi sẽ tiếp tục gặp ông ấy để trao đổi những thông tin hầu chia sẻ thêm mục tiêu của chúng ta là thăng tiến những điều kiện về nhân quyền tại Việt Nam .
Tôi hy vọng là những thông tin này hữu ích và chúng tôi mong tiếp tục được nghe những ý tưởng của ông về mối liên hệ Mỹ - Việt.
Trân trọng,
Joseph Yun
Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng
Văn phòng Đông Á và Thái Bình Dương Sự Vụ

Không có nhận xét nào: