Pages

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Bộ Tài chính: hạn chế can thiệp hành chính vào thị trường

RFA-30-12-2010
Việt Nam sẽ hạn chế việc can thiệp hành chính vào thị trường. Thông tin này trong Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2011 do Bộ Tài chính báo cáo tại Hội nghị của Chính phủ với các điạ phương sáng nay tại Hà Nội.

Theo Bộ Tài chính, định hướng chính sách tài khoá trong năm 2011 là tiếp tục kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô mà Qúôc hội đã đề ra. Đồng thời tiếp tục thực hiện cơ chế giá cả thị trường có sự quản lý của nhà nước, kiểm soát các loại hàng hoá và dịch vụ độc quyền.
Bộ Tài chính cũng khẳng định trong năm 2011 sẽ quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách nhà nứơc, cũng như sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách này, đồng thời triệt để tiết kiệm – cắt giảm các khoản chi không cần thiết.
Bên cạnh đó, Bộ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đồng bộ các thị trường vốn như chứng khoán, khoa học-công nghệ, bất động sản, và lao động.

Không có nhận xét nào: