Pages

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Nợ Xấu Của Việt Nam Tăng Cao

Tin Hà Nội - Trong một phái biểu đưa ra ngày hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cho biết là nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã lên đến 2.5% so với 2.03% của năm 2009. Mức nợ xấu có thể cao hơn nếu tính gộp cả 26 ngàn tỷ đồng nợ của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết là khoản nợ nói trên hiện đang được cơ cấu lại thành 16 tỷ đồng.

Cũng trong năm nay, tổng tín dụng mà các ngân hàng Việt Nam cho vay tăng 27.65% so với năm ngoái, trong khi mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước đề ra là 25%. Tín dụng cho vay bằng tiền Việt Nam tăng 25.34%, mức cho vay bằng ngoại tệ đa số là đô-la Mỹ tăng 37.76%. Về trao đổi mậu dịch, thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam trong năm nay có thể giảm nhẹ xuống còn 12.37 tỷ đô la, so với mức 12.87 tỷ đô la của năm ngoái. Đây là kết quả của việc xuất cảng tăng 25.5%, trong khi nhập cảng chỉ tăng 20.1%.

Không có nhận xét nào: