Pages

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Suy Nghĩ Hiện Tình Cuối Năm

Năm 2011 nhiều biến chuyển trên Thế giới cũng như đất nước Việt Nam của chúng ta...Mà rất nhiều những người yêu nước đều phải quan tâm...

Từ biến động đầu tiên xuất phát tại Tunisia và dần dần lan rộng ra các nước Á Rập khác đã đưa những thể chế độc tài lâu đời phải sụp đổ, đem lại một sinh khí mới Tự do dân chủ cho người dân các nước Á Rập này.

Sau khi bình định và chuyển quyền dần cho chính quyền Iraq. Hoa Kỳ đã hoàn tất việc rút khỏi chiến trường Iraq, và tất cả những binh lính vũ khí trang bị đã và đang được bổ sung tới vùng Châu Á Thái Bình Dương. Vì chính quyền Hoa Kỳ biết rất rõ mưu đồ của Trung Quốc muốn mở một huyết lộ xuyên Biển Đông, mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam là một tay sai đắc lực của họ. Trên mặt trận Ngoại Giao CSVN luôn kêu gọi cộng đồng Quốc tế đoái hoài và Quốc Tế Hóa vấn đề biển Đông. Nhưng bên trong nước nhà cầm quyền đã mạnh tay đàn áp những tiếng nói yêu nước, bắt bỏ tù biết bao nhiêu nhà dân chủ  mà không tuyên án. Hoặc ghép vào những điều luật do họ dựng lên để bỏ tù những nhà dân chủ. Đây rõ ràng là một thủ đoạn đê hèn của bọn người bán nước , sẵn sàng hợp tác với giặc

Không có nhận xét nào: