Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Kết luận điều tra của Bộ công an về vụ Nguyễn Hữu Vinh ( Ba Sàm)

Người Buôn Gió/ blog Yêu quê hương Việt Nam
Đây là bản kết luận điều tra của A92 về vụ việc của anh Nguyễn Hữu Vinh. Do gia đình anh Vinh chuyển tới. Vì khá dài nên đưa trước toàn văn, bài bình luận sẽ ở phần khác cho đỡ dài.

Trích một đoạn:" Đây là vụ án nghiêm trọng, có tổ chức, với thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảy ra trong tình hình các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang gia tăng sử dụng Internet với sự tham gia của hàng trăm website , blog, mạng xã hội, đưa tin xuyên tạc, vu cáo, nhằm phá hoại tư tưởng, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước"....
Theo blog Yêu quê hương Việt Nam

2 nhận xét:

người Việt già đau khổ nói...

Bản kết luận điều tra mà dài như thế thì khi đưa qua viện kiểm sát viết cáo...trạng chắc phải dài như một đàn cáo xếp hàng dọc .Người dân viết bài sao "đảng ta" không sử dụng hơn 700 tờ báo và các loại VTV để phản biện,để "đập lại" các luận điệu của người dân nhỉ ?Một bên dùng quyền "nói và viết" còn chính quyền "ta" dùng quyền "bắt nhốt và nhà tù" thì giống xã hội mà Mafia cai trị quá vậy ?

Nặc danh nói...

Đặc tính của cộng sản là mị dân,tham những ,..,. Nên nó muốn vu khống cho ai nó sẽ làm tuốt luốt