Pages

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Bây giờ, có hai việc sống còn phải làm.

Toi tham nhung sao co the nuong tay?


Hà Nội ngày 11 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: – Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11

                – Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12

                – Các Quí vị đại biểu Quốc hội

Kính thưa các Đồng chí, các quí vị!

Sau 40 năm đổi tên Đảng, tên Nước, có hai vấn đề ngày một trầm trọng. Thứ nhất, càng chống nhưng tham nhũng càng mạnh. Thứ hai, càng nỗ lực Việt Nam lại càng tụt hậu. Về việc này, ngày 06/12/2015, có Lãnh đạo đã lo lắng, Nước ta phải vay để trả nợ và “xấu hổ khi Việt Nam bị xếp hạng tham nhũng cao” (ông từng buồn vì tham nhũng đã trở thành “bầy sâu”).

Ông sợ “Dân phản ứng kinh khủng, gây bất lợi chính trị ghê gớm”. Tiếc là tuy tình cảm tốt đẹp, song ông lúng túng về nguyên nhân và giải pháp, khi “Đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Vì làm thế Việt Nam chỉ thêm lạc hậu”.

Song có lãnh đạo làm dân “ớn lạnh” do tỏ ra ít văn hóa, nhất là văn hóa chính trị, ít tự hào dân tộc, ít yêu nước, ít hiểu biết khi ngày 08/12/2015 đã nói: “Về Biển Đông, ngày càng thấy hướng giải quyết đúng đắn”, nếu không “Có ngồi đây mà bàn tổ chức Đại hội Đảng được không?” rồi cười nói với vẻ tự hào: Vì sao “Đất nước được “Ổn định”, “Thanh bình” thế này”? Đương nhiên vẫn còn đó câu hỏi của vị cử tri 68 tuổi Đảng hỏi ông, mà nếu tự trọng sẽ suy ngẫm: “Xin xác định việc sống còn bây giờ phải làm?”

Câu trả lời hộ vị Lãnh đạo là: Bây giờ, có hai việc sống còn phải làm.

Sống còn thứ nhất là Chính trị mới, được Lịch sử làm rõ là: Vào các đêm trước Đại hội II tháng 02/1951, cụ Hồ đã cầm đèn bão đến mỗi lán Đại biểu để giải thích Phải bỏ tên Đảng Cộng Sản, lập Đảng của Dân Tộc – Đảng Lao Động, và Khai mạc Đại hội, Người đã vứt bỏ tư tưởng Chia rẽ & cực đoan kiểu Mác-Lênin “Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” khi nói: “Đảng Lao Động Việt Nam sẽ gồm Công nhân, Nông dân và Lao Động Trí óc”. Người tuyên bố Mục tiêu của Đảng không phải xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, mà là: “Tranh lại Thống nhất và Độc lập, Thực hiện Dân chủ,… Xây dựng điều kiện để tiến lên Chủ Nghĩa Xã hội”.

Sống còn thứ hai là lãnh đạo mới, được Thực tiễn 40 năm qua làm rõ là: lãnh đạo yếu kém về lý luận, vô cảm trước khó khăn trong nước, khiếp nhược trước hành vi xâm lược cùng với sai lầm đổi tên nước, tên Đảng, đã đẩy nước ta nhanh hơn đến suy sụp, nhất là qua các sản phẩm méo mó “Duy trì nguyên trạng ở Biển Đông”; “Chống Diễn biến hòa bình”; “Chống tự Chuyển hóa”,… Đau đớn không chỉ tài nguyên cạn kiệt, kinh tế suy thoái,… mà là Sự Tàn phá Hạ tầng, tinh thần phát triển tức Tàn phá văn hóa Chính trị, Văn hóa Kinh tế, Văn hóa Xã hội.

Kính thưa các Đồng chí, các Qúy vị!

Chúng ta không chấp nhận một Đảng, một thể chế mà ở đó các đồng chí tốt, và cả mình nữa, sớm muộn cũng thành “Sâu”, “Bầy sâu” làm suy thoái tàn tệ cả về vật chất và tinh thần. Chúng ta không muốn là Sâu, mà muốn là Người và rõ ràng là chỉ từ bỏ Đảng của Giai cấp và Thể chế Cũ kiểu Xô Viết bế tắc, xây dựng Thể chế Mới Thượng tôn Dân chủ, Thượng tôn Đoàn kết, Thượng tôn Sáng tạo, mới làm được điều này.

Vì Chậm Phát triển là có tội với Tiền nhân, với Hậu thế và với Thế giới, nên dĩ nhiên: 100 Triệu dân Việt Nam Chúng ta có quyền không chọn Lãnh đạo Dốt Lý luận, Thiếu Thực tiễn, cả đời không biết gì ngoài mấy giáo điều sáo mòn; Có quyền không chọn Lãnh đạo tham vọng quyền lực đế trơ trẽn, đang cố tham nhũng quyền lực với mọi thủ đoạn, kể cả ngây ngô kiểu Vùng,Miền, Cấp Ủy giới thiệu, …; Có quyền không chọn Lãnh đạo hèn với giặc, song láo xược gọi người Thầy, người Anh, người Dân khác ý là: “Trái Đường lối”, “Suy Thoái”. Có quyền không chọn Lãnh đạo có thể chưa tham nhũng vật chất, song không làm gì tốt đẹp cho xã hội, bởi vì họ chỉ biết sống nhờ.

Chúng ta cần, Thế Giới cần và Chúng ta có quyền chọn Lãnh Đạo đủ Bản Lĩnh đưa Việt Nam vững vàng tiến cùng Thế Giới. Về điều này, ngày 09/1/2015, người đã trả lại giải thưởng cao quý để phản đối tham nhũng, một nghệ sĩ Miền Nam đã nói: “Nếu được, tôi không chọn ai đang là một “Con Sâu” và tệ hơn là đang tạo ra một “Bầy Sâu”. Tôi chọn người tuy phải làm trong một “Thể Chế Sâu”, song bây giờ đang mạnh mẽ nói lên tiếng nói của Con Người”.

Kính thưa các Đồng chí, các Qúy vị!

Nếu Đại hội II tháng 02/1951 là Đại hội Đổi mới lần 1 vì: Từ bỏ tư tưởng Nô lệ, góp phần vào Sự nghiệp Lớn mở ra một nước Việt Nam Thống nhất, Độc lập, thì 65 năm sau, Đại hội XII tháng 01/2016 sẽ là Đại hội Đổi mới lần thứ II vì: Từ bỏ tư tưởng Chia rẽ & Cực đoan, góp phần vào Sự nghiệp Lớn mở ra một nước Việt Nam Dân Chủ, Đoàn Kết, Sáng Tạo; Một Nước Việt Nam Phát Triển Bền Vững để mỗi Mùa Xuân đều “Hơn hẳn mấy Xuân qua”.

Trân trọng cảm ơn!
 
Nguyễn Mạnh Can và Nguyễn An Gang
 
Nguyễn Mạnh Can: Chủ tịch Trung tâm Xây Dựng Môi trường Văn hóa mới Viện N/C SENA, Liên hiệp các Hộị KH & KTVN; Nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung Ương.

Nguyễn An Gang: Chủ tịch Ban Đại diện Phía Nam Trung tâm Xây dựng Môi trường Văn hóa mới; Nguyên Phó Trưởng ban Ban Tư tưởng, Văn hóa TP HCM, Chính ủy Trung đoàn 18, Sư đoàn 325.

(VNTB)

Không có nhận xét nào: