Pages

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Tương lai của Đảng CSVN sẽ thế nào?

Tác giả của Hồi ký 'Thép Đen', ông Đặng Chí Bình, một cựu điệp báo viên của Việt Nam Cộng Hòa từng có 18 năm tù trong các nhà tù và trại cải tạo ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1962, bình luận về Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 và 'tương lai' của Đảng này.
Trước câu hỏi Đảng cộng sản Việt Nam còn cơ hội mở tiếp bao nhiêu Đại hội nữa sau kỳ đại hội này, ông Đặng Chí Bình, người có bí danh X20 và là nhân vật chính trong cuốn Hồi ký gồm 4 tập, nói với BBC:

Vai trò Trung Quốc

"Do Trung Quốc quyết định thôi, Tàu họ lobby (vận động hành lang) với Mỹ rất nhiều chuyện rồi, cho nên họ mới giải quyết với (chính quyền) cộng sản Việt Nam như vậy.
"Đến Putin còn không hiểu hết những 'nham hiểm' của cộng sản Trung Quốc..., Liên Xô trước đây là bậc thầy của Mao Trạch Đông, nhưng bây giờ nó khoét sâu hết những mâu thuẫn của thế giới tự do, cái đó mới là cái chính, chứ bây giờ Đại hội này hay Đại hội 13, 14, không có nữa đâu.
"Chỉ còn (xử lý) được Trung Quốc, nếu không thì còn có nhiều trò nữa," ông Đặng Chí Bình nêu giả thuyết.
Mở đầu cuộc trao đổi với BBC từ Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, tác giả của Thép Đen nêu quan điểm về việc liệu Đảng Cộng sản Việt Nam khi tuyên bố 'đổi mới', 'cải tổ', có thay đổi hay là vẫn giữ nguyên 'bản chất' của mình.
Mời quý vị theo dõi một phỏng vấn với ông Đặng Chí Bình và tìm hiểu thêm về cuốn Hồi ký của ông cũng như về tác giả.

Không có nhận xét nào: