Pages

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Hung Dang - Nước cờ khôn ngoan của TT Nguyễn Tấn Dũng để dọn đường lên nắm chức TBT

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI đã kết thúc hôm nay 13/1.

Trước khi bước vào Hội nghị, tại cuộc họp cuối tuần trước, 16 thành viên Bộ Chính trị đã chọn phương án giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, ở lại một năm và một tân Tổng Bí thư sẽ do Bộ Chính trị khóa 12 lựa chọn.

Theo phương án này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ nghỉ hưu. Tuy nhiên, đây chỉ mới là phương án được Bộ Chính trị đưa ra Hội nghị trung ương 14 để thảo luận.

H1Theo phương án trên thì bước đầu ông Nguyễn Tấn Dũng đã tự loại mình và cũng loại luôn các đối thủ rất nặng ký khác đang tranh chấp với mình để bỏ phiếu chọn một mình ông Nguyễn Phú Trọng tái cử chức TBT. Ông Dũng rất khôn ngoan khi không tự đề cử bản thân mình và không muốn ai đề cử mình để nhắm đến ba mục đích sau:


1.Cho mọi người thấy ông ta không hề tham quyền cố vị.

2.Cùng lúc loại luôn các đối thủ nặng ký khác để chỉ còn phải tập trung vào một đối thủ là ông NPT khi đại hội chính thức diễn ra.

3.Phản đối điều 13 mục 3 của NQTW 244 ban hành ngày 9/6/2014 là phi dân chủ trong đảng như; ‘’Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị’’

Ngoài ra, việc tung tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã đề ra tiêu chí chọn TBT phải là người miền Bắc và phải có lý luận vô hình chung cho mọi người thấy rõ ông Trọng là người mang nặng
giáo điều và có chủ trương phân biệt vùng miền.

Với việc chức vụ TBT do hơn 200 UVTW đảng bỏ phiếu bầu chọn trong đại hội chính thức sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 này thì ông Dũng đang nắm thế thượng phong. Trong thời điểm còn 1 tuần lễ nữa mới diễn ra đại hội thì ''nhóm lợi ích'' phe của ông Dũng sẽ tranh thủ kiếm phiếu bằng cách mà họ từng sử dụng ở kỳ bầu cử trước, trong khi về khoản này thì chính là điểm yếu nhất của ông Trọng.

Thử hỏi giữa một ông Trọng đã già lại nặng nề giáo điều, phân biệt vùng miền, tham quyền cố vị và chưa bao giờ dám lên tiếng chống Trung quốc với ông Dũng là người luôn lên tiếng chống Trung quốc một cách mạnh mẽ, đứng về phía nhân dân, chủ trương hòa hợp hòa giải dân tộc, hội nhập sâu với quốc tế bằng các hiệp định thương mại, chủ trương cải cách thể chế, tiến đến nền kinh tế thị trường đúng nghĩa với nhà nước pháp quyền,…thì các UVTW sẽ chọn ai?

Xem ra con đường lên nắm chức TBT của ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn chờ ngày diễn ra đại hội chính thức?

(Hung Dang FB)

Không có nhận xét nào: