Pages

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Ông Trọng phải chăng không ham hố quyền lực và có đạo đức?


Ông Trọng hùng hồn tuyên bố với 3 triệu đảng viên của ông rằng: “Không đưa người có tham vọng quyền lực vào ghế lãnh đạo”. Vậy ông có tham vọng không?

– Ông sinh ăm 1944, năm nay đã 72 tuổi, nhiều tuổi nhất trong cái đảng gìa cỗi mục nát của ông, ấy mà ông kiên quyết vi phạm Điều lệ đảng, ra quy định mới, tìm mọi thủ đoạn để loại người đồng chí, ít tuối hơn ông, ra khỏi chức vụ Tổng bí thư, để ông một mình, một ngựa tiếp tục nuôi hy vọng làm Tổng bí thư khóa nữa. Như vậy, ông không tham vọng quyền lực thì là gì?
– Ông nhai đi nhai lại: cần người lãnh đạo phải có tài có đức, nhưng phải lấy đức làm gốc. Vậy cái gốc đức của ông là gì?

+ Ông già nhất trong đám đảng viên, nhưng ông tìm mọi cách để duy trì quyền lực cho mình, ông đã không phải là người có đức.

+ Ở cái ghế Tổng bí thư, ông kiếm được ít tiền hơn các đồng chí ở vị trí khác, ông kèn cựa, tìm cách để buộc các đồng chí khác phải chia lại phần cho ông, ông cũng không phải là người có đạo đức.

+ Vì của cải và quyền lực, ông kéo bè, kéo cánh, nâng người này, hạ người kia, làm đảng phản dân, hại nước của ông chia bè, sẻ cánh, ông cũng không phải là người có đạo đức.

+ Đặc biệt, khi đất nước bị Tàu Cộng xâm lấm, đe dọa ngày ngày, dân mình mưu sinh trên lãnh thổ của mình, liên tục bị Tàu Cộng cướp phá, bắn giết, ấy thế mà ông không dám một lần mở miệng ra phê phán, lên án kẻ thù, để tỏ lòng thương xót đồng bào mình, ngược lại ông cố tìm mọi cách để biện minh cho kẻ xâm lược, tìm cách tiêu diệt mọi tinh thần chống Tàu Cộng xâm lược của nhân dân mình, ông là kẻ phản bội lại đất nước, dân tộc mình, ông là kẻ vô cùng không có đạo đức.

Thật rõ là: “Mặt mình như đít nồi rang/ Lại chê người khác nhọnhang hơn mình “ – Tục ngữ.

(Nhóm Bà Đầm Xòe)

Không có nhận xét nào: