Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Giờ Hẹn Lịch-Sử Đã Đến — Quê-Hương Việt Nam Yêu Dấu Của Chúng Ta Khát-Khao Công-Lý Và Tự -Do

Thưa Cha Yêu Quí ở Trên Trời Của Con, GiHẹn Lịch-SĐã Đến — Quê-Hương Việt Nam Yêu Dấu Của Con Khát-Khao Công-Lý Và Tự-Do
Today”we’ve come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice [and freedom of association and religion].” Dr. Matin Luther King, Jr., I Have A Dream.[i]
@ by Trần Thi Minh-Tâm
Research by Trần Quốc Lâm
Kính thưa Cha Yêu Quí ở Trên Trời của con, giờ hẹn lịch sử đã đến, một lần nữa, bắt-chước Mẹ Teresa, “Với lệ nhòa trong đôi mắt và tình yêu trong trái tim,” [ii] con quỳ xuống khẩn-cầu Cha ban Công-Lý và Tự Do Tín Ngưỡng cho Quê Hương Việt Nam thân yêu của chúng con. Tại sao chúng con khát-khao Công-Lý? Vì Cha yêu-quí của con yêu Công-Lý vô cùng. “God’s righteousness (or justice) is the natural expression of His holiness.” Richard L. Strauss, Justice for All, www.bible.org. Tại sao chúng con đòi-hỏi tự do tín-ngưỡng, vì thiếu Công-Lý, Nhân Quyền, và Tín-Ngưỡng, đời-sống của con người là một đời sống chết, thưa Cha.

Cha kính-yêu của con, những ngày vừa qua, quê hương V.N. của chúng con đang trải qua một cơn biến-chuyển đầy giao-động. Đó là sự can-đảm đứng dậy đòi chủ-quyền đất-đai từ những người dân oan. Sự can-đảm đứng dậy đòi Tự Do Tôn Giáo và đòi tôn trọng Nhân Quyền cho các tù-nhân và nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền tại Việt Nam như: Nhạc Sĩ Việt Khang, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hoà Thượng Thích Quảng Độ; quý Mục sư; quý Thượng Tọa và Đại Đức; các nhà báo; các anh chị em thanh niên Công Giáo tại Giáo Xứ Thái Hà; nạn nhân tại Cồn Dầu, Blogger Điếu Cày; Luật Sư Trương Công Định; Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ; Luật Sư Lê Thị Công Nhân; Luật Sư Nguyễn Bậc Truyền; và hàng bao nhiêu người Việt đang bị giam cầm trong chốn lao-tù ở Việt Nam.Một biến-cố nữa là cuộc Tổng Khởi Nghĩa của hàng giám-mục, linh-mục và giáo-dân để đòi hỏi chủ-quyền về đất-đai. Những biến chuyển mà con nghĩ đã có bàn tay Cha trên Trời xếp-đặt để sau một trận cuồng-phong, Công-Lý sẽ được vãn-hồi cho Việt Nam.
“Sức chịu đựng của con người có giới hạn,” thưa Cha. “Giờ hẹn” lịch sử đã tới! Hàng bao nhiêu triệu người dân Việt Nam một lòng cương quyết, một ý chí sắt son. Đó là câu trả lời cho những lời đe dọa của bạo quyền, của những con người có đầy đủ súng ống và quyền lực trong tay và tiếp tục hành xử một cách bất công. Giáo dân và các tu-sĩ đã cầu nguyện rất sốt sắng. Ai cũng sẵn sàng cho một sự kiện có thể xảy ra — một vụ đàn áp của chính quyền như họ đã đe dọa. Giáo dân đã nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và chúng tôi sẵn sàng để đối phó trong hòa bình với mọi diễn biến phức tạp có thể xảy ra, hôm nay, ngày mai, và bất cứ khi nào; ngay cả sau khi bị đàn áp, và nếu chúng tôi bị giết chết, con cháu chúng tôi sẽ lại tới đây để cầu nguyện tiếp. Không thể-chế nào, không cường-quyền nào có thể đè bẹp được Đức tin Công Giáo của người Ky-Tô Hữu!”[iii]
Thưa Cha, con viết thư này cho Cha sau khi Hoa Kỳ, quê-hương thứ hai yêu dấu của chúng con, kỷ niệm ngày tử-nạn của Dr. Martin Luther King, Jr.– vị anh-hùng của cả Dân-Tộc. Đi đâu cũng nghe báo chí và các cơ-quan truyền-thanh nhắc lại bài nói chuyện Tôi Có Một Giấc Mơ [I Have A Dream][iv] và đại công-trình của Ông trong công cuộc đòi hỏi công-lý, nhân quyền, và hoàn thành cho Hoa KỳThe Civil Rights Act 1965, mà nhiều quốc gia đã lấy đó làm khuôn mẫu.
Thưa Cha, đến nay gần bốn mươi năm sau ngày tử-nạn của vị anh-hùng này (April 4, 1968), con xin được bắt chước những lời của Dr. Luther King để thưa với Cha rằng:
Hơn 37 năm sau ngày Miền Nam V.N. sụp đổ (vào tháng tư năm 1975), đời sống của đa-số những người dân Việt Nam vẫn còn bị què-quặt vì vòng dây xích sắt của sự đàn-áp, phi công-lý, và bạo tàn của Chính Quyền Cộng Sản. Hơn 37 năm sau, qua bao nhiêu phấn đấu, 95% người VN vẫn còn sống trên ốc-đảo cô đơn, vây-hãm bởi khó-nghèo giữa một đại-dương trù phú về vật-chất và xa hoa hưởng thụ của 5% giới lãnh đạo và tư bản đỏ. Hơn 37 năm sau, 95% người VN còn quằn-quại trong sự bất công và lầm than ở các hang cùng ngõ hẻm của xã-hội VN, để nhận ra mình vẫn là những kẻ lưu-đày ngay trên chính quê hương thân yêu của họ.
Thưa Cha, đã đến lúc chúng con, các con dân nước Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới không phân biệt quốc tịch phải cùng nhau làm những việc như Dr. King đã làm –Cùng nắm tay nhau, đến trước Thiên Chúa (bằng lời cầu nguyện) và cùng đòi hỏi Giới Lãnh Đạo V.N. phải thực thi Công-Lý cho mọi người dân: bng quyn tư hu đt đai; quyn t do chính trị; quyn tt-do ngôn-lun và t do hi-họp; và nht là quyn đưc t-do tín-ngưng. Mọi con dân nước Việt khắp thế giới phải cương quyết cùng nhau đòi-hỏi chongười dân trong nước có quyền được đeo-đuổi hạnh phúc với tất cả sự trang-nghiêm của con người.[v]
(37 năm trước, một người Việt tị nạn nghèo khó là con của Cha, đã say mê bài diễn-văn Tôi có mt Gic Mơ của Dr. King. Con đả chảy những dòng lệ ngày con học bài này trong Môn Lịch-Sử Hoa Kỳ đầu tiên; và khi đọc những dòng chữ của Dr. King, con đã quỳ xuống và ao-ước rằng một mai kia, bao người con dân nước Việt và chính con sẽ được đem bài nói chuyện này để làm khuôn-mẫu cho một Bản Tuyên Ngôn Độc Lập cho một quốc-gia Việt Nam không Cộng Sản.)
Thật là hiển nhiên là cho đến ngày nay, Chính Quyền V.N. một mặt vẫn hứa hẹn với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc về sự bảo đảm về nhân quyền và tự do tín-ngưỡng, để họ có thể tham dự vào những mậu-dịch thương mại trên thương-trường Quốc Tế. Tuy nhiên, một mặt khác, Chính Quyền V.N. vẫn còn tiếp-tục bội-ước. Thay vì phải công nhận hiến-quyền tối-thượng của người dân Việt, Chính Quyền vẫn còn tiếp-tục trao cho các tăng ni, giám mục, linh mục, mục sư, các nhà văn, nhạc sĩ, các nhà báo, những nhà tư-tưởng, và những người dân oan những tấm chi phiếu không tiền bảo-chứng.[vi]
Nhưng thưa Cha, chúng con, các con-cái Cha và các công-dân VN khắp thế-giới vẫn không tin rằng Ngân Hàng Công Lý của V.N. đã vỡ-nợ.[vii] Do đó, ngày hôm nay, xin Cha ban cho mọi người con dân Nước Việt khắp-nơi trong đó có chúng con được đầy can đảm (từ Đức Chúa Thánh Thần) để đứng lên đòi món nợ—Món nợ Công Lý cho tất cả mọi người công-dân.
Giấc Mơ của Dr. King, người Chiến sĩ Bất Bạo Động hào-hùng của Dân Tộc Hoa Kỳ và cả toàn thế giới, thật thánh thiện thưa Cha. Bắt chước Ông, bao người con dân Nước Việt cùng có một giấc mơ. Đó là giấc mơ là một mai kia, sẽ không có những con người quá nghèo đói thiếu cả cơm ăn và áo mặc trên mảnh đất quê hương V.N. Giấc mơ là một mai kia, công-lý, hiến-quyn, và nhân-quyn sẽ đưc thc-thi ở V.N– qua quyn tư hữu đt đai và tài-sản; quyn t do ngôn-lun; quyn được hi-họp, quyn t do chính trị, quyn đưc t-do tín-ngưng, và nht là quyn của mi ngưi dân đưc sng và đưc đeo-đui hạnh-phúc vi tt cả s trang-nghiêm của con ngưi. Hơn ba mươi ba năm sau, qua bao phấn-đấu, bao nhiêu người đã nằm xuống; bao dòng máu anh-dũng đã đổ; bao nhiêu giọt nước mắt đã tuôn rơi; bao nhiêu phiên tòa đã nhóm họp và bao nhiêu dòng mực đã viết lên từ những người luật-sư can-đảm nhất để bảo vệ Nhân-Quyền và Công Lý, quê hương V.N. vẫn còn đầy dãy bất công và sự vắng mặt trầm-trọng của Công-Lý.
Chúng con biết rằng đã đến giờ hẹn Lịch-sử—chúng con không còn thời giờ để dùng viên thuốc an-thần của sự từ tốn. [viii] Đã đến lúc chúng con phải vực Tổ Quốc thân yêu của chúng con—Tổ Quốc mà Cha đã chọn cho chúng con sinh ra– từ bãi cát lún của sự đàn áp đầy bất công đến một vùng đất đá rắn chắc của Công Lý.[ix]Đã đến lúc chúng con phải biến Công-Lý trên quê-hương V.N. không chỉ là một giấc mơ, mà là một thực tại cho tất cả những người con yêu dấu của Đức Chúa Trời.[x]
Nhưng là con cái của Cha, chúng con biết là không thể tạo Công-Lý bằng cay đắng và hận thù. Mà chúng con phải tranh-đấu trong tinh thần trật tự với tất cả sự nghiêm-túc của con người –với sức mạnh của linh hồn từ ơn thiêng-liêng, bằng sự làm việc cực-nhọc, bằng lòng đoàn kết của tất cả các con dân V.N. ở trong nước và ở khắp bốn-phương- trời ở hải ngoại.
Thưa Cha kính yêu, cuộc tranh đấu cho Công Lý, Hiến-Quyền và Nhân Quyền ở V.N. không thể nào ngơi-nghỉ khi những người anh chị em trong Chúa của chúng con–các tăng-ni, linh mục, mục sư, các nhà văn, các nhạc sĩ, các nhà báo, những nhà tư-tưởng, các luật-sư, và các người dân oan-vẫn còn là nạn nhân của sự tàn bạo của cảnh sát; của sự bất công của chính quyền, của các quan tòa và các biện lý. Dù không phải ruột thịt, người thân hoặc bạn bè của chúng con, nhưng họ là những Anh-Chị-Em trong Chúa và cùng là Anh Chị Em cùng dòng máu Lạc Việt với chúng con.
Thưa Cha, như con đã từng thưa với Cha; Không sự hãi hùng nào cho nhân-loại bằng sự thiếu Công-Lý, thưa Cha kính yêu. Hiện nay Công Lý đang thiếu thốn khắp mọi nơi và nhất là ở V.N. Vì Cha yêu quí của con thích Công Lý lắm. Trong kinh thánh, qua môi miệng của Cha và các Thánh, hàng trăm lần (138 lần) Công Lý đã được đề cập. Xin ban cho các người cầm quyền, và nhất là các người lãnh đạo ở V.N. có sự khôn-ngoan và ơn hiểu biết và nhất là lòng kính-sợ Đức Chúa Trời. Cha vĩ-đại và yêu chuộng công-lý của con, xin Cha gìn giữ và mở tâm hồn của nhà cầm-quyền và các quan tòa. Công lý phải được phục hồi trên Quốc Gia yêu dấu của chúng con, thưa Cha.
Xin cho các bạn-hữu, những người anh-em trong Chúa của con, và chính chúng con có can đảm để thực hành lời Mẹ Teresa đã dạy: ““Vì Thiên Chúa cònyêu thương loài-người quá tha thiết, cho nên Người tiếp tục hiến thân mình cho nhân-lọai qua Anh-Chị-Em [và chính chúng con]. Nguyện cho các Anh- Chị-Em [và chính chúng con] được là ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa tỏa đến cho mọi người, để cuộc đời chúng con trở thành công cụ tốt đẹp cho Thiên Chúa xử dụng; và không một điều nào làm đẹp lòng Thiên Chúa bằng sự đòi hỏi hiến quyền và Công Lý cho những người nghèo khó, kém may mắn, và bị oan khiên.”[xi]
Nguyện cho chính chúng con được trở thành công cụ tốt đẹp cho Thiên Chúa xử dụng trong việc đem Công-Lý đến cho những người bị đàn-áp ở Việt Nam. Xin cho chúng con đừng bao giờ chọn-lựa những việc dễ-dàng để làm; mà là xin cho chúng con được có ơn biết khôn ngoan, nhẫn-nhục và sức chịu đựng để có can-đảm chọn-lựa và có thể làm những việc lớn và khó.
Thưa Cha, nếu có một người hỏi con chỉ được ba điều ước mà thôi,thì con sẽ xin như thế này:
1) Xin có một đức-tin vào Thiên-Chúa thật mãnh-liệt như Abraham;
2) Ơn khôn ngoan để biết kính sợ Đức Chúa Trời và một tấm lòng can đảm dám đng lên hành-đng và nhn lãnh trách nhim;
3) Có hồng-ân để hiểu biết về quyền-năng vô biên của sự cầu nguyện. Vì sự cầu nguyện có thể thay đổi tất cả. Sự cầu-nguyện mở tất cả các cánh cổng. (“‘The greatest and the best talent that God gives to any man or woman in this world is the talent of prayer,’ writes Principal Alexander Whyte.)[xii]
Cui cùng, kính thưa Cha, xin cho con nhn-nhủ vi các Anh Chị Em thân yêu của chúng con rng:
Hỡi những Anh Chị Em Chiến-Sĩ Nhân Quyền, những Anh Chị Em trong Chúa Giêsu Kitô, và những Anh Chị Em cùng một Tổ-Tiên Lạc Việt ở khắp Năm Châu, đừng sợ hãi, hôm nay chúng ta hãy nối tay nhau trên mạng lưới toàn cầu, để cùng cầu nguyện và yểm trợ tinh thần và vật chất cho các tu sĩ, giáo dân và những người dân oan đang ở quê nhà. Chúng ta hãy liên lạc với giới chức chính quyền, các thượng nghị sĩ và dân biểu ở quốc gia mà chúng ta đang sống, để nhờ họ can thiệp cho những người dân oan và các giáo dân ở V.N. Giờ Hẹn Lịch Sử đã đến, hãy cầu nguyện và hành động. Nên nhớ rằng: Thiên Chúa không chọn người xứng đáng và tài ba. Ngài làm cho những người Ngài tuyển chọn trở nên tài ba và xứng đáng.Nếu Ngài thật sự muốn chúng ta phục vụ và chiến đấu cho người nghèo đói, kẻ thế cô, Ngài sẽ làm cho chúng takhông cô thế. Ngài sẽ tiếp tục gởi các Thiên Sứ đến để yểm trợ chúng ta.Ngài sẽ tiếp tục chỉ đường dẫn lối và cho chúng ta phương tiện. Đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Emmanuel!
Người Bạn Trong Chúa Kitô Của Các Anh Chị Em Thân Yêu,
.
Trần Thị Minh Tâm
[i] Dr. Matin Luther King, Jr., I Have A Dream, AmericanRhetoric.com
[ii] Brian Kolodiejchuk, M.C., Mother Teresa Come Be My Light, The Private Writings of “Saint of Calculta” at p.325[Emphasis added].
[iii] Id.
[iv] Dr. Matin Luther King, Jr., I Have A Dream, AmericanRhetoric.com
[v] Id.
[vi] Id.
[vii] Id.
[viii] Id.
[ix] Id.
[x] Id.
[xi] Brian Kolodiejchuk, M.C., Mother Teresa Come Be My Light, The Private Writings of “Saint of Calculta” at p.325[Emphasis added].
[xii] E.M. Bounds, E.M. Bounds On Prayers at p. 178 (Hendrickson Publisher, Inc. 2006). (“Everything then, as now, was possible to the men and women who knew how to pray. Prayer, indeed, opened a limitless storehouse, and God’s hand withheld nothing. Prayer introduced those who practiced it into the world of privilege, and brought the strength and wealth of Heaven down to the aid of finite man. What rich and powerful power was theirs who had learned the secret of victorious approach to God! With Moses it saved the nation; with Ezra it saved the church. . . .[Do not pray like the Pharisee, for] [t he Pharisee’s cold and lifeless praying was substituted for any genuine approach to God, and because of that formal method of praying, the whole worship become a parody of its real purpose. A glorious dispensation, and glorious executed, was it by [in the days of Moses ….] Cromwell, too believed in being much on his knees, Looking on one accasion at the statues of famous men, he turned to his friends and said: ‘Make my kneeling, for thus I came to glory.’”) [Emphasis added]
Regarding Dr. Matin Luther King, Jr., I Have A Dream, AmericanRhetoric.com
Copyright inquiries and permission requests may be directed to:
Estate of Dr. Martin Luther King, Jr
Intellectual Properties Management
One Freedom Plaza
449 Auburn Avenue NE
Atlanta, GA 30312
Fax: 404-526-8969
*Text within asterisks was added on 3/31/06. Credit Randy Mayeux for bringing the omissions to my attention.
¹ Amos 5:24 (rendered precisely in The American Standard Version of the Holy Bible)
² Isaiah 40:4-5 (King James Version of the Holy Bible). Quotation marks are excluded from part of this moment in the text because King’s rendering of Isaiah 40:4 does not precisely follow the KJV version from which he quotes (e.g., “hill” and “mountain” are reversed in the KJV). King’s rendering of Isaiah 40:5, however, is precisely quoted from the KJV.
Video Source: Linked directly to: http://www.earthstation1.com/
Copyright Status: Text, Audio = Restricted, seek permission. Images & Video = Uncertain.

Không có nhận xét nào: