Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Song Chi - Chỉ cần thay...nhân dân!




Tôi không nhớ rõ ai đã nói cái ý này rồi nhưng ngẫm nghĩ mà đúng.

VN mình bây giờ không nên nghĩ đến chuyện sửa đổi, vá víu cái mô hình thể chế chính trị nát bét đang tồn tại quá lâu này, cũng không nên nghĩ đến chuyện thay ông này ông kia lên làm Tổng Bí thư, Thủ tướng (vì ông nào lên thì cũng thế cả thôi, chả hy vọng ông nào khá hơn ông nào, mà nếu giả sử trong cả cái đám quan chức ấy có được ai có tí tâm tí tài hơn thì đã bị “triệt”, bị cho ra rìa từ trước khi có thể leo cao rồi), cũng chẳng nên mơ ước, than thở nước mình sao chả có Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Thein Sein…mà cũng chẳng có Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi…Còn thay đổi chế độ? Chuyện ấy sẽ đến sau. Cái cần thay đổi nhất và trước hết ở nước này là…nhân dân, là con người VN. 

Thậm chí chỉ cần 1/10 trên 90-95 triệu dân số kia thay đổi nhận thức, cách nghĩ, hiểu được mình đang sống như thế nào so với nhiều dân tộc khác, đất nước này đã và đang tụt hậu như thế nào so với các nước khác và nguyên nhân là do đâu, chế độ này đã và đang cướp đi tất cả những quyền tự do, dân chủ, quyền làm người, quyền quyết định mọi việc có liên quan đến vận mệnh quốc gia, số phận người dân như thế nào…Chỉ cần 1/10 dân số thay đổi, thức tỉnh và 1/10 của cái 1/10 đó (nghĩa là 1/100 dân số thôi) quyết tâm đứng lên, đòi chuyển đổi đất nước sang con đường tự do dân chủ, là mọi chuyện sẽ thay đổi. 

Một khi bánh xe đã được đặt lên đúng đường ray và khởi động, con tàu VN sẽ lăn bánh đúng hướng!

Song Chi 

(FB Song Chi)

Không có nhận xét nào: