Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Biển Đông sẽ là vấn đề chính tại EAS và ASEAN-Hoa Kỳ

“Rõ ràng, biển Đông sẽ là vấn đề chính được thảo luận tại cả Hội nghị thượng đỉnh Đông Á cũng như Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ, và cả những buổi họp, gặp gỡ khác trong suốt chuyến công du của chúng tôi tới châu Á,” bà Rice nói.

Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice bàn luận với Tổng thống Barack Obama về mục tiêu chuyến công du đến châu Á vào tuần sau – Photo Courtesy: Daily Mail

Cali Toay News - Biển Đông sẽ là vấn đề trung tâm được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh cấp cao Đông Á cũng như tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia với sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tuần tới, trợ tá hàng đầu của ông cho biết vào hôm nay. 
 
Tranh chấp lãnh thổ sẽ là “vấn đề chính” khi Tổng thống Obama gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Á vào tuần tới, Tòa Bạch Ốc cho biết, nhưng không hy vọng lắm vào “quy tắc ứng xử” để giảm căng thẳng. 
 
Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice cho biết, tuyên bố chủ quyền trên biển Đông đã đặt Hoa Kỳ vào thế đối đầu với Trung Quốc sẽ là chủ đề chính trong suốt chuyến công du đến Phi Luật Tân và Malaysia. 
 
“Rõ ràng, biển Đông sẽ là vấn đề chính được thảo luận tại cả Hội nghị thượng đỉnh Đông Á cũng như Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ, và cả những buổi họp, gặp gỡ khác trong suốt chuyến công du của chúng tôi tới châu Á,” bà Rice nói. 
 
Điều này dường như mâu thuẫn với lời nhấn mạnh của Trung Quốc rằng biển Đông sẽ không được đưa vào hội nghi Thượng đỉnh APEC diễn ra vào tuần tới.
 
 “Chúng tôi luôn giữ quan điểm, vấn đề tranh chấp cần được giải quyết hòa bình, thông qua luật pháp, và những quy tắc ứng xử giữa các nhà lãnh đạo và các quốc gia trong khu vực. Các bên liên quan đến tranh chấp nên có những bước tích cực,” bà Rice nhấn mạnh. 
 
“Mặc dù đây không phải là thỏa thuận hay quy định của Hoa Kỳ, nhưng các bên liên quan cần thực hiện. Và tôi tự tin rằng, điều này sẽ tiếp tục được chúng ta và các quốc gia khác khuyến khích, tuy nhiên tôi không trông mong sẽ có được kết quả chắc chắn chỉ trong một chuyến đi này,” bà Rice phát biểu ngay trước chuyến đi của Tổng thống vào tuần tới. 

Không có nhận xét nào: