Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Trần Đình Triển - Hãy nhìn nhận sự thật để sửa đổi !

Ls Trần Đình Triển

Tôi chưa bàn đến chủ nghĩa Mác đúng hay sai. Tuy nhiên chủ nghĩa Mác nói rằng : Kiến trúc thượng tầng phải phù hợp với cơ sở hạ tầng; nếu không phù hợp sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội trên mọi phương diện;mâu thuần đó nếu không được giải quyết sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng phá huỷ kiến trúc thượng tầng đó.

Về lý thuyết của CN Mác là vậy ! Cơ sở hạ tầng hiện tại là nền kinh tế nhiều thành phần, bình đẳng trước pháp luật. Như vậy, hệ thống chính trị, nền pháp lý và cơ cấu tổ chức, định chế xã hội ( Trong đó có báo chí ),...đều phải phù hợp với quan hệ sản xuất đa thành phần kinh tế.

Mấy ông trong Ban nghiên cứu nọ, nghiên cứu tê có thuộc bài và có mắt nhìn thực trạng không vậy?

Trở lại với báo chí, nhìn một cách tổng thể thì thực trạng nền báo chí VN đã tư nhân hoá tự phát. Có hay không một số tờ báo giấy, điện tử, kênh truyền hình,...đứng tên cơ quan chủ quản đâu đó, nhưng sâu xa đã bị thâu tóm bởi một số cá nhân. 

Khoa học phát triển, Internet, Web, Facebook,...người dân tiếp cận Thông tin qua kênh này đã chiếm tỷ lệ không nhỏ....Tóm lại, bản chất báo chí tư nhân đã có, chỉ có điều do sự yếu kém trong quản lý nên cố tình ngăn chặn không cho phép,v v...

Không cho phép, chế tài xử lý vi phạm thì như ruồi đốt khu trâu. Cho báo chí tư nhân ra đời, luật lệ chặt chẽ, đăng sai xử phạt, kiện ra toà bồi thường, thu giấy phép hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Giống như việc không cho phép kinh doanh mại dâm, nhưng trong thực tiễn vẫn xẩy ra nhan nhảnh đó thôi.

Làm gì thì làm, chức gì thì chức, nhưng hãy mở mắt nhìn ra thế giới mà học, mà làm cho tốt. Đừng bảo thủ, kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Trần Đình Triển

(FB Trần Đình Triển)

Không có nhận xét nào: